Tuesday, April 17, 2007

Beverjakt på film!

Siden sist har det skjedd mye. blant annet har jeg vært i Danmark og fisket sjøørret. jeg kommer tilbake senere kanskje, med en ny artikkel om denne turen.

Beverjakten er i full gang. jakten varer ut april og er absolutt best jo senere det blir.
i den sammenheng har jeg hatt gleden med å ha med med den eminente jaktjan.

her ligger filmen: http://www.jaktjan.no/article/5026

sjekk ut mere på www.jaktjan.com

Takker Jaktjan for hyggelig selskap...