Thursday, December 11, 2014

Hva er galt med viltforvaltningen idag?

I denne artikkelen vil jeg ta for meg endel problemstillinger og ting jeg mener er helt feil i norsk viltforvaltning. Ettersom jeg selv er bosatt i sørnorge, er problemstillingene hentet fra nettopp her. Jeg sikter ikke til enkeltpersoner her, men ønsker å rette fokus på det jeg mener er galt med dagens forvaltning. 

Gjennom tidene har viltstammene variert. Dette vet vi fra ting fangstmenn og andre har skrevet ned. Dette viser at klimaet også varierte den gang og påvirket viltet både positivt og negativt. Før levde folk av naturen og det har nok fått fatale følger for folk, de uårene der fx rypebestanden kollapset. Idag drives jakt primært av 2 grunner : rekreasjon og forvaltning. Det er forvaltning som er den viktigste grunnen til at vi kan "unnskylde" det vi driver med (mennesket har alltid bedrevet jakt, det skal man selvsagt aldri trenge å unnskylde). De fleste arter er underlagt både kvoter og jakt/fangsttid. Unntaket er enkelte fremmede arter som fx mårhund og mink som kan jaktes hele året. 

Bakgrunnen for at jeg skriver dette er følgende : jeg har jaktet og vært med på jakt hele mitt liv og praktisk talt brukt alt av fritid på jakt. Helt siden jeg var liten har viltstammene variert. Forskjellen fra tidligere og nå er at alt av jaktbare viltstammer i mitt nærområde er på et historisk lavmål og ser ikke ut til å komme tilbake. Bestandene har også vært synkende de siste 4-5 årene. Jeg endret selv totalt holdning etter å sett den drastiske nedgangen. Dette har mange grunner : hensynsløs avskyting, harde vintre, trofejakt, økende rovviltbestander og for liten kunnskap. 
Dette har gjort at jeg ikke har den samme gløden for jakt lengre. Man skyter ikke ut dyr fra en allerede lav stamme! I 4-5 år har jeg bevisst spart bla rådyr pga en stadig minkende bestand. Dette går fint de første par årene, men så mister man gløden for jakt. Jeg har også drevet hard beskatning av bla rev, kråkefugl og mår. De fleste jegere i distriktet har også tatt hensyn, men det gjelder ikke alle. Endel klarer rett og slett ikke å holde fingeren fra avtrekkeren. Dette er både provoserende og leit at eget behov for å skyte kommer foran ønsket om å styrke viltstammen.  Men heldigvis får stadig flere jegere opp øynene for fredning av dyr samt vinterforing av rådyr og elg. Dette er helt avgjørende for at viltet skal greie seg gjennom en hard vinter. Det er utrolig viktig at vi setter fokus på å opplyse andre om hva som skal til for å bedre situasjonen rundt om. Dette er langtfra et unikt problem i indre agder. 

Nedenfor vil jeg ta for meg tilstanden og hva som er feil og hva som jeg mener kan bedres på de ulike viltartene: 

Rype og skogsfugl: dette er kanskje den viltstammen som varierer mest fra år til år. Fuglene er svært sårbare overfor rovvilt, ustabile forhold under klekking og ikke minst overbeskatning fra jegere. Mange jegere betaler i dyre dommer for å jakte disse artene og behovet for uttak blir da større. Er jakta på privat grunn er det ofte ikke baglimit og jegere tar ut det de måtte ønske. Leiejakt representerer etter min mening en av de største truslene mot rype og skogsfugl. Innføring av tvungen baglimit er en mulig løsning. Størrelse på jaktareal og evt taksering vil være 2 mulige måter å sette en baglimit på. Manglende interesse fra mange småviltjegere for å ta ut rovvilt er også veldig uheldig. 

Rådyrbestanden: denne er spesielt sårbar overfor kulde og snø. Vi hadde frem til i fjor flere år med mye snø og ikke minst lange perioder med ekstrem kulde. Dette knakk mye dyr. Men når veldig få forer og veldig mange har lyst til å skyte, blir dette selvsagt. Stadig flere driver rådyrjakt nå enn for 10-15 år siden. Og med gps peilere og annen teknologi, blir det stadig enklere å felle dyr. Men hadde folk vist mer hensyn og måtehold, hadde ikke dette vært noe problem. Endel områder er også plaget med mye rovdyr som bla gaupe. Har man gauper i et område med rådyr, vil gaupa ta grovt for seg av disse. Merkelig nok er rådyrbestandene svært ofte ikke kvoteregulert. Hvorfor er de ikke det? Rådyr er jo også storvilt, men i forvaltningsøyne er de ikke det. Dette fører til at mange kan gjøre som de vil. Dette er etter min mening totalt galskap. 

Elg og hjort: i min kommune er dette viltartene det er meste gjevt å jakte på. De 2 første helgene i jakta går folk mann av huse for å dra med seg en alt for dårlig trent kropp ut i skogen. Her i kommunen er elgen regulert av kvoter. Hjorten har også kvoter, men så høye at det i praksis er fri avskytning. I mitt område er hjorten på fremmarsj og mange er redd for at hjorten skal fortrenge elgen. Dette er jeg personlig ikke redd for, men har sterke mistanker til at dette er grunnen til at hjortekvotene er høye. Bestandene av elg her i sørnorge er svært så skrale, både i antall og kvalitet. Slaktevektene er fortsatt svært lav mange steder. En av de mest ødeleggende grunner for de skrale storviltbestander, er trofejakt. Det er utrolig jevt å kunne skyte seg en stor bukk for så å kunne sette den på veggen. Jeg har selv mange trofeer så jeg vet hva jeg snakker om. Dessverre tok det meg alt for mange år å skjønne at dette blir feil, det å felle flotte trofedyr. Disse sannsynligvis de som har best gener og overlevelsessjanse i naturen. Alt i naturen dreier seg om "survival of the fittest" og det blir helt feil i mitt hode at vi da skal skyte ut disse. Ikke misforstå, før eller senere er det naturlig at en slik tas ut, men slik det er nå så rekker ingen elger å bli særlig gamle før de blir skutt. De rekker altså ikke å bli trofeer engang, ettersom de enten skytes som små eller mellomstore okser. Her i området opereres det med 3 års planer. Det mener jeg er alt for lite, iallefall når det kommer til oksereguleringen. Det burde vært 5 eller 6 årsplaner, for å øke gjennomsnittsalderen på produksjonsdyr. Og taggebegrensning er en selvfølge på elg og flere og flere vald har innført dette. Det er et steg i riktig retning!  Selv ville jeg spart alt fra 6 tagger og oppover i en 5 års periode, for så å åpne opp for skyting av større når det har gått 5 år. Når man har skutt en med 6 tagger eller større, blir det 5 år til neste gang. Jeg tror ikke det blir balanse i elgstammen før gjennomsnittsalderen på dyrene går opp. Beitet er fortsatt ikke godt, men langt bedre enn det var. Det må også innføres såpass strenge straffer innad i lagene at jegere ikke fristes til å skyte fredede dyr. Hvis ikke dette håndheves er man like langt. Alt for mange skyter først og spør siden og håper på tilgivelse. 

Rovvilt: dette er et veldig sårt tema vi til stadighet leser om i media. Bygdefolket på den ene siden og folk fra byer på den andre, sånn satt litt på spissen. Selv er jeg veldig tilhenger av å ha balanse i naturen. Naturen trenger rovvilt for å kunne fungere, men slik det er nå er det en total feilbalanse. Omtrent alt av rovvilt er totalfredet og de gjør store inngrep i sårbare bestander bla. Det skurrer voldsomt i mitt hode at ikke rovvilt skal reguleres. kongeørna er en av bøndenes og jegernes største fiender. Den er og blir totalfredet og man får somregel aldri dispensasjon til å ta ut problemindivid. Når man da i tillegg har en rekordstor stamme, har jeg virkelig problemer med å forstå myndighetene. Det er ikke mange turer jeg har på fjellet uten å se kongeørn. Den er rett og slett alt for tallrik. 

Ulven er tilbake i sør norge for fult. Ikke den norske ulven, men en finsk-russisk en som gjør stor skade på både vilt og tamdyr. Også jakthunder lever farlig med ulven i området. Livskvaliteten til folk som bor i disse områdene, har gått ned. Jakt med hund blir en umulighet og viltstammene raseres. Også her i sør er ulven blitt stadig vanligere. Jeg velger å tro at det er naivitet og uvitenhet som ligger bak meningene til de som vil ha ulv. For det kan umulig være spesielt gjennomtenkt. Heldigvis bor jeg i en rovviltregion som i praksis ønsker å utrydde ulven, det synes jeg er helt greit. At folk på et kontor i en by skal bestemme om vi på bygda skal ha rovdyr, synes jeg ikke er greit i det hele tatt. Mange i norge føler seg urettferdig behandlet som følge av dette. Selv om jeg tar avstand fra ulovlig ulvejakt, kan jeg forstå hvorfor folk går til dette skrittet. En annen ting er hets fra steingale dyrevernere. Jo de er steingale! Hadde det dreid seg om ulovlig jakt hadde jeg forstått deres reaksjon, men det er en helt lovlig jakt der alt av formaliteter er i orden. Så hvorfor drive terror på helt lovlydige folk? Hvorfor ta spilleren og ikke ballen? Jeg har selv blitt truet flere ganger og tar det ikke tungt. Folk som driver med sånt er noen stakkarslige folk som kun har det i kjeften, husk det! Disse folkene ødelegger for seg selv, rett og slett.. Til slutt vil jeg si at jeg på ingen måte er uten synd. Jeg har selv skutt hardt og tatt ut feil individer. Det er som nevnt imidlertid flere år siden jeg skjønte hvor galt det bar avsted og jeg endret da totalt holdning. Nå fokuserer jeg heller på hvordan få opp bestandene. Jeg bruker mye tid på foring samt avskytning av lovlig rovvilt. Det har helt klart hjulpet! Tenk langsiktig, det vil komme deg til gode.. 


Thursday, September 11, 2014

Laber start på rypejakta


10. September var en stor nedtur rent resultatmessig. Vi såg få fugl, men svært lite sammenlignet med andre år. Det sies at bestandene av fugl er svært variable i år.  

Bjørn fikk disse pluss ei orrhøne. Været var imidlertid helt på vår side og det var til tider nesten for varmt. 

Sunday, September 07, 2014

Mandalselva laksefestival

Kommende lørdag starter Mandalselva laksefestival. Mye aktiviteter for både store og små, både lørdag og søndag.

Jeg vil være tilstede og binde fluer begge dagene. Alle som vil kan binde fluer sammen med meg, men ha gjerne med eget utstyr. 

Og hvem vet, kanskje jeg avslører mine favorittfluer...

For mer info se: https://www.facebook.com/mandalselvalaksefestival

Wednesday, August 27, 2014

Rovdyrkveld med John s. Opdahl!

Kommende onsdag (3.) kommer fangstlegenden John s. Opdahl til Minne Åseral kultursenter. Han vil holde foredrag, samt selge effekter. Han er virkelig en entertainer det er verdt å få med seg. Han besøkte bygda på 90 tallet og de som var der har ikke glemt det

john s er Norges fremste ekspert på fangst og feller! 

Starter 3.september kl 19.00. Alle er velkomne! 

Minste laks?


Fikk 2 lakser her en kveld. En brun hannlaks på 3,5 kg og en knøttliten sak på 0,5 kg. Så liten laks har jeg aldri sett før eller hørt om. Satte også tilbake en brun hunnlaks på 7-8 kg. 

Alle laksene i år er tatt på en og samme flue. 

Friday, August 22, 2014

Storlaks 99,5 cm

Min gjennomsnittsvekt har i år vært helt vanvittig, selv om antall laks ikke har stått helt til forventningene. Minste laks tilnå er på 5,5 kg. Fisket på sonen er fortsatt utrolig dårlig og det ser ut som at hele mandalselva får tidenes dårligste fiske. 

Denne laksen tok flua rolig, men bestemt og hadde ingen lange utras. Det ble allikevel en seig kamp som varte i omtrent 3 kvarter. 

Takk til Jan Erik Svensson for bildene. 

Tuesday, August 19, 2014

Revejakt


Denne reven ble skutt på og ikke funnet med gang. Bikkja ble hentet og den fant den. I skumringen er det ofte vrient å se hvor en rev evt kan ligge ettersom den har en forholdsvis god naturlig kamuflasje når den ligger nede. 

Skuddet var forøvrig bra, men noe lavt og reven låg kun få meter unna. 

Lite rev å se, men det er jo egentlig bare bra.. 

Sunday, August 17, 2014

Ny storlaks på land

Fikk denne seige ruggen på drøye 100 cm igår kveld. Fisket har vært ufattelig kleint i mandalselva i år og selv utallige timer i elva har ikke gitt resultat. Med kun 2 fisk tilnå blir uansett dette tidenes kleineste sesong her i elva for min del. 

Denne fisken tok flua forsiktig og var tung og seig. Den ville bare ikke inn! Etter å dratt den 200 meter nedstrøms kunne den etter ca en time landes. Da var den så slapp at c&r var uaktuelt. 

Thursday, July 31, 2014

Jakt, fiske & fangstbloggen øker!

Det blir stadig flere besøkende på bloggen. Ila kort tid vil telleren passere 310 000 visninger! Det er ca 60 000 treff i måneden.

Jeg håper å kunne gjøre bloggen enda bedre i fremtiden.  Alt av jakt står og venter..

Takk for at du besøker denne siden!

Friday, July 25, 2014

Tips til fluefiske etter laks


Nå som elva er så godt som død er det bedre å sitte i skyggen og nyte varmen. Les derfor mine tips om fluefiske etter laks og vær bedre forberedt til neste tur etter laksen! 

* Lær deg å kaste på en bra måte med fluestang. Gjør dette i god tid før sesongen, så slipper du å gå glipp av fisk pga dårlige kast tidlig i sesongen. Kjøp videoer om kasting eller delta på kastetreninger, med erfarne kastere. Husk at alle kast må være gode nok hver gang under laksefiske. Lær deg også å legge ut kastene stille og fint, dette påvirker laksen på stille elv. 

* Laksefiske handler veldig mye om å kjenne og det å lese elva. Etter mange års erfaring vet du hvor laksen står, både når på sesongen og på hvilken vannføring. Mange anbefaler å spørre lokalkjente, men denne infoen er langtfra god fisk alltid. Godt lokalkjente fiskere vil selvsagt ikke røpe sine hemmeligheter, selv om mange sikkert også gjør det. Bruk derfor mye tid i elva for å finne ut av hvor laksen står. Brekk, strømmer og strekk som ikke er for dype eller grunne er gode steder fx. 

* Mange fiskere gjør den generaltabben at de fisker hele dagen og gjerne på de samme stedene. Min taktikk er enkel: hvor er det minst sannsynlig at det har vært folk? En fisk som har blitt fisket på mange ganger er alt annet enn lett å få. Jeg bruker heller tid på å lete opp ufisket fisket. Det eneste som får gang på treg og lei fisk er ny fisk på strekket, eller vannstandsøkning. Fisk morgenen og kveld ettersom det er da fisken rører på seg. Unntaket er ved vannstandsøkning på dagtid, da går fisken hele tiden. Du risikerer også å gjøre laksen lei om du fisker over den på ugunstige tider. Spar den til riktig tidspunkt om du kan! Husk: tidlig i sesongen er fisken bedre på hogget jo nærmere mørket du kommer. Jeg vet ikke hvorfor..

* Fluevalg er et veldig omdiskutert tema. Selv mener jeg at de fleste bruker alt for store fluer med alt for mye hår på. Jeg tror dette kommer av at de tror fisken ikke ser flua. Ta det med ro, det gjør den! Jeg skal ikke gå inn på hvilke fluer, men vil på generelt grunnlag si at butikkfluer ikke holder mål. Lær deg heller fluebinding. Da får du fluene slik du selv vil ha de. Selv bruker jeg så og si alltid små krokfluer under nesten alle forhold, men kan slenge på en tubeflue når elva blir høy og farget. Bruker også samme mønster omtrent hele tiden. Mange bytter fluer hele tiden. Dette er bare tull! Fisk med en flue du har troen på og det vil lønne seg. Fisketeknikk og praktisk gjennomføring av kastet er langt viktigere enn fluemønster. Husk å fukte flua før du kaster første kastet. På vanlige krokfluer anbefaler jeg absolutt å bruker dobbel thurle knute. Denne er knallsterk og sørger for at knuten sitter bomfast og at flua ikke skal vandre sidelengs på knuten. Dette er meget viktig! Mange bruker løkkeknuter. Dette gjorde jeg selv i flere år og det gjør jeg ikke igjen ettersom dette ofte får flua til å lettere henge seg opp sammenlignet med thurle. Igjen, fluemønster er ikke så viktig. Det er hvordan du fisker flua som betyr noe! 

* Snørevalg og fisketeknikk er også mye omdiskutert. Dette vil variere utfra hvor i norge og hvilken temperatur det er i elva. Er det kaldt og mye vann er fisken treg og du vil måtte fiske dypt og sakte. Synkesnøre og store glitrende fluer i skarpe farger er da tingen.
Slik er forholdene sjeldent og så fort tempen kommer over 12 grader i elva er det etter min mening kun en line som gjelder: flytelinen! Selv bruker jeg guideline flyteline 99% av tiden og en intermediate polyleader etter klump og deretter 2 korte skjøter med 047 sene og 036 fluorcarbon ytterst. Er det fare for grove lakser må selvsagt fortommetykkelsen økes. Det hender også at jeg hiver på en fastsink polyleader, mest for å unngå striping av flua i sterk strøm. Ser mange bruker alskens synkeliner bare det er meldt regn.. Vil påstå følgende: under normale forhold er alltid flytelinen best. Det en vil er å få mest fart på flua og det får du med en flyteline. Strømmen er sterkest øverst i vannlaget og flytelinen har stor diameter og det kombinert gjør at du får høy fart på lina. 
Legge kastene enten rett på elva eller 45 grader. Lav fart på vannet =  rett på elva, så legger du kastene mer ned strøms etter behov alt etter hvor mye strøm. Laksen må ha ting servert passe.. Ikke for raskt og ikke for tregt. Pass på at når kastet begynner å fiske, så følger du med med stangtuppen som du selvsagt holder ned mot vannflaten. En tommelfingerregel er å peke stangtuppen mot der du tror flua er ca og gjerne litt foran den. Noen står og rykker i linen. Dette er effektivt på smålaks, men ikke spesielt godt til større fisk. 
Hvordan kroke fisk? Mange bruker løsbuk og dette gjorde jeg selv i mange år. Mistet mye fisk følte jeg. Leste etterhvert om pelle klippinge's hogg tips: vent til du kjenner laksens tyngde på stanga - løft deretter stanga bestemt opp. Føler selv jeg mister lite fisk med denne metoden. Langt mindre enn med løsbukt - lang som kort.. Ikke gjør heftige tilslag, det har ingenting for seg. Når laksen har tatt og du løfter stanga bestemt, den kjenner tyngden og kroken vil den fa riste på hodet - og kroke seg selv ofte! 

Det som oftest gjør at en laks detter av er hvor i utfiskingen/svingen laksen tar. Jo mer tverrstrøms mot andre siden og mer rett nedstrøms fisken tar jo større er sjansen for at fisken detter av. Spesielt nedstrøms er dette omtrent ensbetydende med tapt fisk. Mange mener de har svaret med enten laaang løsbukt eller lynraske tilslag. Jeg har prøvd alle triksene og konklusjonen er at disse fiskene er det lite å gjøre med ettersom de i utgangspunktet får flua servert i totalt feil vinkel. Bruk heller tiden på andre ting.. 


* Pass på: Ikke vad hvis du ikke må. Om du må må du for all del ikke legge et kast over laksen nbølgene etter vadingen ennå er på elva. Vad, stopp og vent på at bølgene gir seg før du legger nytt kast. Ved flom står fisken ofte klin inntil land - unngå all vading! Bla. Dansker og tyskere mener at det er gjevt å vade lengst mulig ut i elva. Dette må dere bare slutte med ettersom dere støkker fisken vekk! 
Er det vind på elva holder jeg meg hjemme. Det samme gjelder tung tåke. Igjen - vær i elva når forholdene er gode. Ikke kast bort tida under dårlige forhold! 

Noe av det artigste med fluefisket med fluteline er at du ser laksen er oppe etter flua. Dette skjer ofte og det er lett å bli overivrig. Ofte kommer denne fisken igjen om du er tolmodig. Tips: vent ca 5 minutter om du kan og ikke har fiskere bak deg. Merk deg også nøyaktig hvor langt ute linen din var og hvordan du la kastet. Igjen - ikke la laksen se et dårlig kast! 
Når du nærmer deg elva, bør du også gå så stille som mulig. Laksen merker godt tramping i bakken og rullende steiner. 

Heller ikke fisk mange kast. Min hovedregel er : 2 kast for deretter å gå ca 5 meter nedstrøms. Har ikke fisken tatt på de 2 kastene så tar den ikke! Kom heller igjen etterpå når hølen har fått hvile.. Jeg mater heller ikke ut meter for meter. En laks som ser flua nærme seg den meter for meter blir ikke overasket, dette vil føre til at den ikke tar ofte. 4-5 meter snøre som du mater ut for hver gang er tingen. La aldri laksen få se et røig kast. Ofte når en fisker snøret så vil en oppleve ujevn strøm. Dette ser en ved at det dannes s-lignende mønstre på linen. Disse må umiddelbart dras vekk, ved at man drar inn linen og strekker ut snøret igjen eller at man drar inn og gjør nytt kast. Er du plaget med dette kan følgende teknikk benyttes: kast lengre enn du behøver og mend snøret nedstrøms i luften før snøret lander. Trekk så inn linen til ønsket lengde. Dette hjelper ofte. Vær nøye med at hvert kast strekker seg skikkelig ut. Er du i tvil så trekk inn en meter eller 2 idet lina lander. Laksen må for all del ikke se klumpen før flua, da vil den absolutt ikke ta! 

Mine tips er hovedsaklig for sørlige halvdel av norge, men kan sikkert benyttes andre steder også. Spør gjerne i kommentarfeltet om du lurer på noe. 

Monday, July 21, 2014

Tregt fiske!


Fisket har vært usedvanlig tregt på sonen jeg fisker på. Selv har jeg kun fått en laks og hatt et par andre kjenninger. 

Det er nå 2 uker siden det kom ny fisk opp. Da fikk Vetle denne pene fisken på 8 kg på flue. 

Tuesday, July 15, 2014

Instagram!


Følg meg på instagram! Royskatten er min bruker..

Få live bildeoppdateringer fra mine turer! 

Sunday, July 13, 2014

Storlaks på land


Fikk denne laksen på 7 kg i forrige uke. Den tok en av mine nye kreasjoner fisket på flyteline. 

En seig kamp jeg heldigvis vant! 

Thursday, June 26, 2014

Fiskedød i mandalselva


Vetle fant disse lakseynglene en morgen denne uka. Agder energi hadde trøbbel med ei vannluke og det resulterte i strandede fisk. Elva gikk fra 50-60 kubikk og rett ned til 11 kubikk i rekordfart. Store mengder yngel strøk med. 

Tragisk at slikt skjer. 

Rådyr og hjort satt på plate


Det er sommer, sol og extremtørke. Skytebanen holder stengt og laksen har ennå ikke kommet i nevneverdig antall. Det er tid for å forberede høsten! 

Denne uken har jeg satt 8 rådyr og 1 hjortebukk på plate for et par kompiser. Lagde ifjor nye plater for både rådyr og elg/hjort med nye farger, noe jeg var meget fornøyd med! I disse dager produseres stadig nye plater

Sunday, May 18, 2014

Sesongen i skogsvannene er i gang


Med en tidlig vår startet fisket langt tidligere i år enn hva som har vært vanlig de senere år. Nesøkte godvannet sammen med en kompis og forsøkte å lure de store til hogg.

Vanskelige forhold og sær fisk må ta mye av skylden for det helt store resultatet, men vi fikk 4 stk til slutt der den største var såvidt halvkiloet. 

Sunday, May 04, 2014

Intervju på jaktradioen.no

Fra tid til annen er jeg telefongjest hos det populære jaktradio programmet jaktradioen,  som har sendinger i bergensområdet og på www.jaktradioen.no. Sist torsdag var jeg altså på gjest og vi snakket om den siste tids jakt bla.

Hør hva jeg har å si http://jaktradioen.net/sendinger/2014-04-24%20Jaktradioen%20del%202.mp3

Monday, April 14, 2014

Fluebinding!


Det nærmer seg sakte men sikkert fiskesesong i elvene. Inntil da er fluebinding en fin hobby å bedrive. 

Bilder viser 2 sikre kort for dag og kveldsfiske på bra vannføring. 

Friday, April 11, 2014

Sjøørreten er i bettet!


Hadde en fisketur i forrige uke. Tok da 4 sjøørreter på 7-8 hekto. Alle ble tatt på en orange reke jeg har bundet. En fisk ble middagsmat..

Prosjekt kråkefelle


Noen venner og jeg satte opp denne kråkefella for noen uker siden. Den er bygget i moduler og satt sammen av setpro as på evje som bygger slike for salg. 

Målet er å la denne stå åpen med jevnlig foring frem til jaktstart. Da vil vi spenne den..

Venter i spenning...


Hvor mange ganger jeg har sittet slik under lokkejakt på rev vet jeg ikke, men regelen er ofte at ingenting skjer. Det er fortsatt like spennende hver gang...

Nok et revefall


Denne reven måtte bøte med livet en solfylt dag i slutten av mars. Har vært lite revespor å se, men av og til er man heldig og treffer mikkel på hjemmebane. Tispe på ca 7 kg, skutt med barnes varmint grenade  36 grn i 22-250. Veldig død veldig fort! 

Saturday, January 04, 2014

Avslutning på jaktåret


23. Desember er siste jaktdag i 2013. Vi slipper 2 hunder som etterhvert får los og begge losene drar mot postrekka. Ene losen er en rev som reiser i hi. Andre losen, som er for min beagle drar innom postrekka. Bjørn skyter her et bukkjekje. 

Vi avslutter med bål og kjøtt i panna. 2014 er allerede igang og det blir nok endel turer da også.