Saturday, January 04, 2014

Avslutning på jaktåret


23. Desember er siste jaktdag i 2013. Vi slipper 2 hunder som etterhvert får los og begge losene drar mot postrekka. Ene losen er en rev som reiser i hi. Andre losen, som er for min beagle drar innom postrekka. Bjørn skyter her et bukkjekje. 

Vi avslutter med bål og kjøtt i panna. 2014 er allerede igang og det blir nok endel turer da også. 

No comments: