Thursday, November 22, 2007

Lisensjakt på ulv i Åseral

Fylkesmannen har åpnet for felling av 1 ulv i Hægebostad og Åseral kommune. For å ha lov til å felle ulv må du være registrert lisensjeger. Dette gjøres enkelt her http://w2.brreg.no/lisensjeger/ , det koster ingenting.

Som med all annen jakt må du ha grunneiers tillatelse. Man må i tillegg ha betalt jegeravgiften. For Jakt på ulv er det et krav om at du skal ha avlagt en godkjent storviltprøve og være over 18 år for å jakte alene.
Les mer her http://www.jeger.no/php/art.php?id=490638

No comments: