Wednesday, September 30, 2009

Jaktlagets første elgDa var jaktlagets første elg anno 2009 et faktum! Det var min far som felte denne kviga, etter at den hadde romstert mellom flere jegere. Vi observerte også 2 andre dyr og 2 hjorter uten at det ble løsnet skudd.

No comments: