Tuesday, February 16, 2010

Årets første mår!


Jeg har i år oppe 3 feller. 2 på høyfjellet og 1 i skogen. Fella i skogen har stått ute 1,5 uke og hatt 2 kontakter med mår. Den ene gangen klarte den å lure meg og spise agnet uten at fella var løst ut. Jeg bruker Haugen slagfelle og disse har avtrekk som ofte må files, da de er harde å løse ut. Etter denne episoden, ble avtrekket satt så langt ut som mulig uten å løse ut. Da jeg kom igjen noen dager etterpå, hadde det gått i en stor og flott mår. Om det er den samme vet jeg ikke, men det er kanskje nærliggende å tro. Dette er kanskje den største måren jeg har fått!

Som agn bruker jeg 3 fiken surret i netting til vedsekk. Disse er dynket i honning og aniskrydder som er kokt sammen. Jeg foretrekker vrakhonning, men i år har jeg ikke dette tilgjengelig og jeg har begynt alt for seint med fellene.

Fortsatt  litt tid igjen før mårfangsten stopper!

Blogglisten

No comments: