Wednesday, March 17, 2010

Kurs i kråke og ravnejakt

Det siste året har det kommet inn flere forespørsler om kursing i kråkejakt. Jeg holder gjerne kurs i jakt på kråke og ravn, da fortrinnsvis lokkejakt. Her vil det bli undervist i : lokkelyder, bulvaner,  hvordan velge post etc..

I tillegg vil det være et lysbildeforedrag, der jeg viser og forklarer ulike situasjoner.

Ønsker du å øke fellingsprosenten på kråke og ravn, kan dette være noe for deg. Ta kontakt med meg på : e-post - telecaster3@hotmail.com eller mobil- 909 36 475.

Av rent praktiske årsaker er det mest aktuelt med kurs i den sørlige delen av Norge.

No comments: