Wednesday, November 14, 2012

Laksefiske i november

Vetle kjører på en gyteklar hunnlaks på ca. 6 kg.

Undertegnede kjører en helt blank laks på ca. 3,5 kg i november.

 
Jeg får uventet forespørsel om jeg vil være med på stamfiske i mandalselva. Stamfisket foregår ved at en fisker opp gyteklar fisk som plasseres i en oksygenholdig vanntank. Når fisken landes fraktes den i en spesiell plast anretning med håndtak, som skal skåne laksen under transporten til tanken.

Desverre viser det seg å være langt verre å få laksen til å bite, men Vetle lander en pen hunnlaks på ca 6 kg. I denne fisken er det ifølge klekkeriet ca. 6000 rognkorn. I et klekkeri er dessuten dødeligheten for rogna langt mindre enn i naturen. Vi kan kun ta opp fisk over 4 kg og de må være gyteklare. Selv lander jeg en fisk på ca 5 kg som er utgytt. Både roy, Vetle og undertegnede lander også flere småfisk. Jeg lander også en helt blank fisk overaskende nok! Etter endt fiske, ble vanntanken ført til klekkeriet der fisken skal strykes for rognkorn, som deretter brukes i produksjonen av lakseyngel.

No comments: