Wednesday, February 21, 2007

Myspace

Ettersom folk har klaget på musikkoppdateringer på denne bloggen, har jeg nå valgt å lage et eget space på www.myspace.com. Her vil jeg legge til alt som har med musikk å gjøre.

Enjoy!

No comments: