Friday, August 29, 2008

Erik's blog med store planer!

www.erikroysland.blogspot.com , står foran en travel høst!

Det har i perioder vært dårlig med oppdateringer her på bloggen. Delvis fordi jeg ikke har vært aktiv selv eller fordi det har vært lite å skrive om generellt.

Dette skal det nå forhåpentlig bli slutt på. Fra nå i høst av og frem mot jul, satser jeg på å ha minst en ukentlig oppdatering her. Dette for å konkurrere med andre nettsteder og for å spre naturglede!

For å få til dette trenger jeg din hjelp. Send bilder og gjerne en liten historie til: telecaster3@hotmail.com .

Det vil komme perioder der jeg på grunn av jakt ikke kan oppdatere bloggen ofte nok. men vær tolmodig, nye poster vil komme.

Vil også rette en takk for alle de hyggelige tilbakemeldingene jeg har fått.

Mvh Erik R, redaktør - Åseral

No comments: