Thursday, August 14, 2008

Kuler til elgjakta

Elgjakta er rett rundt hjørnet og vi har så smått testet kuler. Til venstre ei 210 grn Rhino solid shank i 338 win mag og til høyre ei Barnes TTSX 168 grn skutt i 300 win mag. Begge er skutt i våte kataloger.

No comments: