Monday, November 02, 2009

Førstegangsjeger med fellingsdebut!

Espen som er førstegangsjeger, debuterte med å felle denne flotte stokkand hannen da vi var ute på fredag. Vi hadde sett oss ut en liten flokk som lå i skjul ved en odde. Etter en kort men spennende innsmygning kom vi inn på 10-15 meter. Espen felte sin fugl med et velrettet skudd, mens jeg felte en annen fugl. Neste år bør elgen føle seg utrygg, da Espen blir gammel nok til å bære rifle...

No comments: