Wednesday, March 14, 2012

Kurs i revelokking og båsbygging

Nå kan du endelig lære deg å bygge din egen revebås. Kurset går over 2 kvelder, altså den 26. og 27. mars. Jeg holder et timelangt foredrag om revelokking den 27. mars. Det er Harald Jacobsen som er ansvarlig for båsbyggingnen. Legger ved et skriv som Hornnes jeger og fisk la ut på deres facebook side:

" Setpro AS vil i sammarbeid med jaktutvalget til EHJFL og Erik Røysland tilby
jaktinteresserte å lage en revebås og en time med revelokking.
Dette vil foregå i Setpro sine lokaler på Verksmoen med to kvelder a 3timer den 26.og 27. mars.
... Prisen på bås og lokking er satt til 1000kr.
Ønsker du bare å være med på lokkekurset koster det 100kr.
Alt av materialer ligger ferdigkappa ved start.
Nedre aldersgrense for å bygge bås er 14år, lokkekurset er fritt.
Bindende påmelding innen 21.mars til Harald Jacobsen ved Setpro på tlf: 90630609

Båsen kan også brukes til f.eks gaupe.
Dette er et flott viltstelltiltak for å bedre både småvilt-og rådyrbestanden."


1 comment:

Anonymous said...

Dette er ett kjempeflott tiltak for å få den yngre generasjon revejegere igang. Viktig!