Tuesday, July 02, 2013

Kurs i speykasting

Onsdag 10. Juli arrangerer sone 4 fiskeri mandalselva i samarbeid med undertegnede, speykastekurs med fluestang for nybegynnere. Men alle som vil kan møte og det er ingen krav til ferdigheter. Primært 2 hånds, men om noen ønsker enhånds kasting vil det også være mulig. Det vil også bli gitt praktiske fisketips. Ta med egen stang om du har. Vi har også noen få stenger det vil være mulig å låne. 

Oppmøte kl. 18.00 ved Bjelland kirke i marnardal kommune. Det er gratis å delta!

No comments: