Wednesday, October 23, 2013

Pank felt etter spennende ansmygningKom over den panken da jeg var på smygjakt for et par uker siden. Den lå nede og ante fred og ingen fare. Kom meg inn på ca 20 meter før jeg fikk skutt den. Alle ungdyrene vi har skutt i år har vært store og fine. Vekta har vært fra 130-140 kg, noe som er meget bra på sørlandet. Elgen ble skutt med en Sauer 202 i 300 wm med 168 grn barnes ttsx. 

No comments: