Thursday, July 02, 2015

Artikkel i bladet "Pelsjeger"


Veldig artig at selveste John S. Opdahl etterspurte en artikkel fra meg. Nå kom den på trykk i siste utgave av tidsskriften "Pelsjeger". 

Utgaven kan bestilles fra pelsjeger.no hvis du ikke allerede er medlem. 

No comments: