Wednesday, July 22, 2015

Trist jakthøst i vente

Høsten nærmer seg stadig, men det er ikke med de lyseste øynene man ser på det her i distriktet. De fleste viltstammer har vært nede for telling i noen år og det ser ikke ut til å bedre seg. Nå har også fuglestammen fått en uheldig start med det kalde været. Elgbestanden er på et historisk lavmål og er fortsatt i nedgang. 

I kommunen hvor jeg bor har de fleste blitt enige om å frede rådyrene også i år. Bestanden tåler ikke beskatning. Det er også kommet gaupe i området.. 


No comments: