Sunday, March 12, 2006

Sjøørret seminar, Åros i Søgne

Det var denne dagen duket for sjøørretseminar i rei av Njff. over 50 påmeldte var tilstede denne lørdagn og alle de viktigste/ivrigste sjøørretfiskerne var her. Her skulle vi bli foret med informasjon fra fordragsholdere om deres viten om sjøørret. Njff har i år satt igang en satsing på omårdet. spesiellt trekker de frem det viktige arbeidet med å fremheve gytebekkenes betyding. Leder av seminaret var øyvind fjellseth fra Njff. litt skryt til han for organiseringen av det hele som bidro til en braksuksess. han var også først ut med sjøørretbekkene og litt om ting rundt det temaet.
deretter var det ove bakk fra grimstad kommune som fortalte litt om hans arbeid med å kartlegge gytebekkene samt bedre forholdene for fisken i disse. endel om lovverket ble også presentert. meget interessant

jan atle knudsen fra havforsknings stasjonen ved flødevigen fortalte meget underholdene om sjøørret status langs sørlandskysten. lærte mye nytt her og ble også mer oppemerksom på effekten av det viktige arbeidet de gjør.
også carl erik kilander fra statens naturoppsyn var invitert til å informere om sno's arbeid. det er deres oppgave å se til at regelverket for yrke/hobby fiske holdes. dette er kanskje det viktigste arbeidet som gjøres for å redde/opprettholde sjøørret bestandene her sør ettersom ulovlig garnfiske er ganske utbredt.

jonathan coleman fra universitetet i oslo hadde vel det mest interessante innslaget. han er ansvarlig for et prosjekt som driver og merker havabbor. dette var aktuelt fordi mange mener at havabboren fortrenger sjøørreten ettersom de mange ganger jakter på de samme artene. her fikk vi mye informasjon. både om havabboren hvor den lever og litt om praktisk fiske etter den.
Asgeir alvestad hadde et flott lysbildeforedrag om praktisk sjøørretfiske året rundt. mye flotte bilder, både fra norge og danmark.et meget bra tiltak av njff. jeg er sikker på at dette vil bedre sjøørretens situasjon i norge. desverre har sjøørreten havnet i skyggen av laksen og prioriteres ikke like mye som laksen.
jeg anbefaler alle som har anledning til å delta på dette seminaret som avholdes flere steder i landet iløpet av våren.
stikk innom www.njff.no for mere informasjon.

No comments: